Wering

Ongedierte bestrijding Zuidwest Friesland is gespecialiseerd in het weren van:

  • Marters.
  • Knaagdieren zoals muizen en ratten.
  • Vogels en insecten zoals bijen en spinachtigen.

Uitvoering volgens het IPM protocol en de wettelijke geldende voorschriften.