Advies

Advies ten behoeve van de wering of bestrijding van alle in Nederland voorkomende plaagdieren en houtrot verwekkende schimmels.